Informatie

cropped-logo.png
Laatste Nieuws

Door bemiddeling van BOBO is er eindelijk een, weliswaar tijdelijke, oplossing voor het tuinafval in de wijk Buitenoord.

Met ingang van dinsdag 21 april a.s. kan het tuinafval in stevige plastic zakken naast de groene GFT-cocons geplaatst worden.
Er hoeft geen afspraak voor gemaakt te worden.

Welkom bij BOBO

Ook voor 2020- 2021 hebben we weer een interessante suggesties, die wij zullen presenteren op de jaarvergadering, die gepland stond op woensdag 13 mei 2020 in het gemeentehuis.

Helaas is het door de coronacrisis op dit moment nog onduidelijk of deze ALV doorgang kan vinden.

BOBO zoekt dringend nieuwe (bestuurs) leden
Wilt u zich aanmelden, wijzigingen of aanvullingen doorgeven van e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, doet u dat aan: secretariaat.bobo@gmail.com

 BOBO vraagt jaarlijks subsidie aan en veelal wordt deze toegekend.
In de aanvraag voor subsidie zetten wij onze doelstellingen en acties uiteen.
In de doelstellingen geven wij aan dat wij een substantieel deel van de subsidie zullen aanwenden voor maatschappelijke doelen in onze wijk en het park Buitenoord waaraan wij onze naam hebben verbonden.

Zo hebben wij de laatste jaren mede geïnvesteerd in:

Park Buitenoord kleurrijker maken.

Bollen en een meer kleurrijke beplanting in het park, we zijn benieuwd wat er dit jaar boven de grond gaat komen en of er meer kleur in het park gaat komen, we zullen de foto’s plaatsen zodra het zover is, hieronder de suggestie van de afdeling Groen van de gemeente.

Energie symposium

Op 15 juni 2019 hield Echt voor Barendrecht (EVB) samen met Bewonersvereniging Buitenoord (BOBO) een energiesymposium. Het was een lokale verkenning en ging over de gevolgen van de energietransitie op de persoonlijk leefomgeving van Barendrechters.

 Tunneltje bij de Groene Reede naar het park
Verfraaiing met 2x 8 panelen m.m.v. het Dalton College atelierklas en het KCB,  hieronder één van de panelen en een collage van het project.

Typische wijk gebonden klachten en ergernissen
Laat het ons weten.

 Terugkerende aandachtspunten
– Veiligheid in het park
– Verbetering diverse parkeer situaties.
– Zorg voor het openbaar groen.
– Zorg voor veiligheid in de woonwijk.
– Onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs.

Buitenruimte Uw ergernissen en problemen ten aanzien van de buitenruimte kunt u kwijt via het klachtenformulier op de website van de gemeente Barendrecht. U kunt ook gebruik maken van onderstaande link: melding openbareruimte

Overlast en vandalisme
De gemeente Barendrecht heeft een nieuw meldpunt in het leven geroepen om overlast die u ondervindt, zoals verkeersoverlast, burenoverlast en vandalisme te melden. BOBO heeft de ervaring dat meldingen via een van de formulieren van de gemeente Barendrecht, snel worden opgelost/ behandeld. Onderstaand vindt u de link. melding overlast en vandalisme

Actuele acties

Helaas is het kunstwerk in het tunneltje geen lang leven beschoren.
In november 2017 was de eerste brute vernieling een feit en snel daarop volgde een poging tot brandstichting.
2 panelen aan vervanging toe.
In oudejaarsnacht volgde de derde vernieling, die tot gevolg had dat er een heel paneel van de muur kwam.
Samen met alle betrokkenen is er aangifte bij de politie gedaan, die ons kon vertellen dat er weliswaar iemand is aangesproken, maar dat er geen bewijs geleverd kon worden. Uiteraard zal BOBO de kosten verhalen op een dader als hij/zij gevonden wordt.

Uit voorzorg zijn er nu 4 panelen helemaal verwijderd. We hopen Hans Verkerk, de kunstenaar zover te krijgen dat hij de borden wil repareren.

Naar aanleiding van deze incidenten zijn bestuursleden Fred Bloot en Els Schaap-Holsheimer bij de burgemeester op bezoek geweest om over de situatie te praten. Wij willen méér toezicht op de kritieke tijden. ‘s Avonds en in het weekend. Het liefst permanent cameratoezicht, maar alleen tijdelijk is een optie. Wordt vervolgd.

Opening tunneltje Groene Rede 1 april 2017

Op 1 april jongstleden is het tunneltje geopend door de scholieren van de kunstklas van het Dalton Lyceum uit Barendrecht samen met wethouder Dirk Vermaat.
Helaas moest Hans Verkerk, docent van KCB verstek laten gaan door familieomstandigheden.
BOBO is  blij met het resultaat, een fleurig tunneltje, ontstaan door samenwerking tussen veel organisaties.
Dank aan Het Dalton Lyceum, Hans Verkerk, KunstCreatief Barendrecht, Humanitas en de gemeente Barendrecht en last but not least Martin Kapteyn en Rob Dubbeldam van BOBO.

Tunneltje Groene Rede

De nieuwe panelen krijgen vorm!

Via onderstaande link kunt u de vorderingen bekijken:

http://barendrechtnu.nl/nieuws/onderwijs/18317/atelierklas-dalton-werkt-bij-kunstcreatief-mee-aan-tunnelwanden-park-buitenoord

De sloop van het schoolgebouw aan de Botter is in volle gang!
Een kleine impressie.

De laatste loodjes……

DJI_0003_B

sloop-school-1sloop-school-2


Op 12 december a.s.  zal de gemeente een informatiebijeenkomst houden voor omwonenden van de voormalige locatie van de Focus Beroepsacademie (Botter 135).
20160526_140224
Bobo heeft met de gemeente afgesproken dat daarbij ook Bobo leden aanwezig kunnen zijn die in de nabijheid van de school woonachtig zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op 12 december 2016 vanaf 19.30 uur in de Van de Wouwzaal in het gemeentehuis, Binnenhof 1.
Tijdens deze bijeenkomst gaat de gemeente graag in gesprek over:
1. De sloop van het schoolgebouw. De sloopwerkzaamheden, gegund aan VSM Sloopwerken, starten binnenkort (de voorbereidingen) en worden in het 1e kwartaal van 2017 afgerond.
2. Het beheer van de locatie. Hoe is het beheer van de locatie voor, tijdens en na de sloopwerkzaamheden geregeld?
3. De herontwikkeling van de locatie. Wat gaat er gebeuren, hoe ziet dit proces eruit en op welke wijze worden bewoners bij het proces betrokken?

Ten aanzien van punt 2 heeft de gemeente aan Bobo gevraagd om ideeën aan te dragen voor de tijdelijke inrichting van het terrein totdat de herontwikkeling gaat plaatsvinden; hier kunnen enige jaren mee gemoeid zijn.
De tijdelijke aard van de zaak staat niet toe dat met ideeën grote investeringen gepaard kunnen gaan maar dat weerhoudt u er hopelijk niet van om met creatieve bijdragen te komen.
Gedacht zou kunnen worden aan bijvoorbeeld een tijdelijk voetbalveld voor de jeugd of een tijdelijke stadstuin (daar horen dan wel mensen bij die dit gaan verzorgen).
Wij hopen dat u ons met veel leuke ideeën verrast.
Graag zien wij u op 12 december op het gemeentehuis.

Met vriendelijke groet,
Fred Bloot
Voorzitter


In onze Nieuwsbrief van oktober 2016 kunt u de laatste stand van zaken lezen van de actuele acties van BOBO.
Via deze link kunt u de Nieuwsbrief lezen.
nieuwsbrief-bobo-2016


Via deze link kunt u wat sfeerbeelden zien van het speeleiland dat in november/december gerealiseerd zal worden in Park Buitenoord.

sfeerbeelden-speeleiland-buitenoord

BOBO vindt het een verrijking voor het park!


Gerealiseerde acties
– Renovatie en opknappen Park Buitenoord
– Voorkoming van een tijdelijk jongerencentrum aan de Botter.
– Verwijdering van de noodlokalen aan de Botter.
– Realiseren van een draaipunt voor auto’s aan de
– Dorpsstraat-Oost.
– Plaatsing JOP in Park Buitenoord
– Foto-/aquarelwedstrijd
– Opknappen van diverse speelpleintjes

 gerenoveerd speelplein
gerenoveerd speelplein

Terugkerende aandachtspunten
– Veiligheid in het park
– Verbetering diverse parkeer situaties.
– Zorg voor het openbaar groen.
– Zorg voor veiligheid in de woonwijk.
– Onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs.

Buitenruimte

Uw ergernissen en problemen ten aanzien van de buitenruimte kunt u kwijt via het klachtenformulier op de website van de gemeente Barendrecht. U kunt ook gebruik maken van onderstaande link: melding openbareruimte

Overlast en vandalisme
De gemeente Barendrecht heeft een nieuw meldpunt in het leven geroepen om overlast die u ondervindt, zoals verkeersoverlast, burenoverlast en vandalisme te melden. BOBO heeft de ervaring dat meldingen via een van de formulieren van de gemeente Barendrecht, snel worden opgelost/ behandeld. Onderstaand vindt u de link. melding overlast en vandalisme