Uitnodiging ALV 12 april 2017

Geachte BOBO leden

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Bewoners Organisatie Park Buitenoord en Omgeving op woensdag 12 april 2017

De vergadering zal gehouden worden in de centrale hal van het Gemeentehuis.

Aanvang 19.15 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Eén bestuurslid is aftredend.
Dit betreft Rob Dubbeldam, penningmeester en is herkiesbaar.

Indien u zich verkiesbaar wilt stellen voor deze functie, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 10 dagen voor de ALV kenbaar te maken via het secretariaat.

Tijdens deze vergadering behandelen wij slechts de huishoudelijke zaken omdat aansluitend aan onze vergadering de Gemeente een voorlichtingsavond geeft over de ontwikkeling van de Botter locatie.

U heeft hier in de media al berichten over gezien.

Deze voorlichtingsavond zal om 20.00 uur beginnen, ook in de hal van het gemeentehuis.

Wij verwachten een grote opkomst en zouden graag willen weten met hoeveel personen u naar onze ALV zal komen.