Verslag Algemene Ledenvergadering van BOBO van 12 april 2017

Welkom
Fred Bloot heet iedereen welkom.
Legt uit dat alleen de huishoudelijke zaken behandeld zullen worden, dit in verband met de presentatie na onze vergadering.

Vaststellen aantal kiesgerechtigde leden.
Er zijn 29 kiesgerechtigde leden.

Notulen 13 april 2016
Er zijn geen op -of aanmerkingen, dus de notulen zijn goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Afmeldingen: Rinus Grashoff, Marina van Dobben de Bruyn, Arie en Marjan Kooyman, Aart Eerland en Lisa de Groot.
Aart Eerland inzake invulling terrein Botterlocatie en de bestuurskosten en Hans Kleinjan inzake drainage e.d. locatie Botter.

Jaarverslag voorzitter
Is bijgevoegd.

Bestuursverkiezing
Geen aanmeldingen ontvangen voor de functie van penningmeester
Rob Dubbeldam wordt herkozen.

Exploitatieresultaat en toelichting
zie bijlagen
De verklaring voor de hoge bestuurskosten zijn veroorzaakt door gekochte cadeaubonnen voor afscheidnemende bestuursleden. Zij hebben zich jarenlang belangeloos ingezet voor BOBO.

Verslag kascontrole commissie
De kascommissie, bestaande uit Marjan Kooyman en Sjaan Dubbeldam,  heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
Het voorstel tot decharge van het bestuur wordt goedgekeurd.

Verkiezing kascontrole commissie
Sjaan Dubbeldam en Peter van Ginkel zijn bereid deze taak op zich te nemen.

Begroting 2017
De penningmeester geeft aan dat BOBO dit jaar weer subsidie aan zal vragen, dit in verband met mogelijke kosten, zoals €250,00 externe kosten in verschiet ten aanzien van de plannen op de Botter locatie.
Ook willen we meer leden zien te werven.

Rondvraag
Hans Kleinjan vraagt zich af waarom we kosten maken voor het tunneltje Groene Rede – Park Buitenoord.
Dit is een gevolg van de plannen die we vorig jaar bij de ALV hebben besloten.
Opknappen in samenwerking met gemeente, Kunst Creatief Barendrecht, Dalton College
en Hans Verkerk, de kunstenaar.
Een mevrouw in de zaal heeft een vraag over het fietspad langs Buitenlandsebaan. Er is groot onderhoud gepleegd, maar de lantarenpalen moeten nog opgeknapt en er moet
nog ingezaaid worden.
Dat zal allemaal tzt gedaan worden, BOBO houdt het in de gaten.
Vraag: Waarom de vergadering niet na de uiteenzetting van de gemeente inzake de Botter, dit in verband met vragen.
Er kunnen altijd via het bestuur vragen gesteld worden. Handiger via BOBO, maar ook bij de presentatie door de gemeente is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Meenemen bij overleg Buitenlandsebaan, groen bijhouden hoek Lindehoevelaan en
Buitenlandsebaan bruggetje vanaf de Botter.
Mw. Kettering, last van langparkeerders, kan vanaf haar uitrit niet zien wat er aankomt, heel gevaarlijk.
mw Malgosia heeft een aantal ideeën die ze via de email zal delen.

Sluiting
Om stipt 19.45 uur sluit Fred de vergadering.